Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000 34-242 Mlýnky
Other titles
    Geological map of the Czech Republic at a scale 1:25000, sheet 34-242 Mlýnky
Author
   Bubík, Miroslav
   Havlíček, Pavel
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geological map at scale 1:25000, sheet 34-242 Mlýnky, Flysh zone, Paleogene, Cretaceous, Carpathian foredeep, Neogene, lithology,lithostratigraphy, tectonics,
Title keyword
    1:25000
    34-242
    České
    Geologická
    Mapa
    Mlýnky
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 zobrazující geologickou, strukturní a tektonickou stavbu území s geologickou legendou, geologickým řezemlitostratigrafickým schematem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, aktivních a opuštěných lomů, o geologicky významných lokalitách a sesuvech
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic at a scale 1:25000, sheet 34-242 Mlýnky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014