Record details

Title
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Other titles
    Expert's report on the current status of the use and registration of brick raw material reserves the exclusive bearing brick materials Kunovice (305 06 00) and to provide all necessary documents to change the original area CHLÚ Kunovice covering the northern part of the block residual stock brick raw material for law firm NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert's report, brick raw material reserves
Title keyword
    &
    00
    06
    305
    Advokátní
    Bloků
    CHLÚ
    Cihlářské
    č
    Evidenci
    JAŠEK
    Kancelář
    Kunovice
    Ložisku
    NOCAROVÁ
    PARTNERS
    Plochy
    Podkladů
    Pokrývající
    Posudek
    Potřebných
    Původní
    Severní
    Směřující
    Současnému
    Stavu
    Suroviny
    Výhradním
    Využití
    Zajištění
    Zásob
    Zbytkových
    Změnu
    Znalecký
Abstract (in czech)
   Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert's report on the current status of the use and registration of brick raw material reserves the exclusive bearing brick materials Kunovice (305 06 00) and to provide all necessary documents to change the original area CHLÚ Kunovice covering the northern part of the block residual stock brick raw material for law firm NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014