Record details

Title
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Publisher
    ČHMÚ
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Country
    Česká republika
Title keyword
    Hodnocení
    Konference
    Měření
    Metody
    Mezinárodní
    Ovzduší
    Příspěvků
    Sborník
    Vlivu
    Znečištění
Articles from monograph
    Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006