Record details

ISBN/ISSN
    978-80-904208-4-7
Monograph
    Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou