Record details

Publisher
    Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské pískovce
Monograph
    Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území