Record details

Publisher
    VŠB Technická univerzita
Monograph
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek