Record details

Publisher
    VŠB TU
Monograph
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference
    Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Sborník přednášek
    Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek
    Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubulee of Ivo Marek
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů