Record details

Name
    Beneš, Václav
Author of Article
    Determination of dispersion parameters for describing the transport of a pollutant in ground water by electric methods
    Izučenije massoperenosa agrochimikatov v zone aeracii Češskogo melovogo bassejna
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací