Record details

Name
    Boráňová, Petra
Author of Article
    Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu