Record details

Name
    Broža, V.
Editor of Monograph
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"