Record details

Name
    Brus, Zdeněk
Author of Article
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho