Record details

Name
    Bubanec, Ján
Author of Article
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia