Record details

Name
    Bucha, Václav, 1928-
Author of Article
    Causes of glacial periods relations between the intensity of corpuscular radiation and the fundamental types of atmospheric circulation
    Causes of glaciation periods and of sudden cooling in the present
    Geofyzikální model litosféry
    Geomagnetic activity and the global temperature
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin
    Possible causes of geophysical anomalies in the czechoslovakian Carpathians
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    World plate tectonics since the Cambrian
    Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti