Record details

Name
    Budil, Petr, 1969-
Author of Article
    2. sjezd České geologické společnosti
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Cemented epibionts on the exoskeleton of the odontopleurid trilobite Selenopeltis vultuosa tenyl Šnajdr, 1984
    Complete, early holaspid specimen of Metascutellum pustulatum (Trilobita) from the Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian)
    Conservation of the important geological objects in the Czech Republic
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Day 4, stop 4: Beroun-Počaply Section
    Demonstrations of the Kačák event (Middle Devonian, uppermost Eifelian) at some Barrandian localities
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    The earliest dalmanitiid trilobites from Bohemia
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites
    Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic)
    Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geology and stratigraphy of the Barrandian area
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kainops chlupaci sp. n. from the Lower Devonian (Zlíchovian Stage) of the Prague Basin
    Lower and Middle Ordovician trilobite communities of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    The Middle Devonian Kačák Event in the Barrandian area
    A Middle Devonian radiolarian fauna from the Chotec Limestone (Eifelian) of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    The Middle Ordovician in the NW part of Prague: Results of a new excavation at Praha-Vokovice (Barandian area, Prague Basin) : Introduction
    Moulting in Ordovician dalmanitoid and acastoid trilobites of the Prague Basin : preliminary observation
    Moulting in the Ordovician dalmanitid and acastid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Proč vymřeli trilobiti?
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Pygidium of the trilobite Delops dermolac Šnajdr from the collections of the National Museum in Prague
    Representatives of genera Mucronaspis and Songxites (Trilobita) from the Bohemian Upper Ordovician
    A review of the stratigraphic distribution of the family Dalmanitidae Vodges, 1880 in the Ordovician of the Prague Basin (Barrandian, central Bohemia)
    Some comments on the genus Ormathops Delo from the Bohemian Ordovician
    Trilobite collections at the Czech Geological Survey
    Trilobite fauna of the Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Two little-known trilobites from the Bohemian Upper Ordovician
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)