Record details

Name
    Buzek, F.
Author of Monograph
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Author of Article
    Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Sulfur in the tree rings in Central Europe: A negative d34S shift relative to regional pollution sources
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
Editor of Monograph
    6th International symposium on applied isotope geochemistry. Abstracts