Record details

Name
    Chlebík, Jiří
Author of Article
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové