Record details

Name
    Čech, Stanislav
Author of Monograph
    A.10. Pecínov
    A.12.Lužice
    Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000
    Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
    Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
    Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika
    geologická mapa 02-32 Teplice
    geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem
    geologická mapa 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Góry Stołowe - Adršpašsko-teplické skály. Mapa geologiczno-turystyczna. Geologická mapa pro turisty. 1: 50 000
    Hydrogeologický rajon 4270 'Vysokomýtžská synklinála'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4420 'Jizerský coniac'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4430 'Jizerská křída levobřežní'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4521 'Křída Košáteckého potoka'. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře. Geologická rešerše
    Hydrogeologický rajon 'Jizerská křída pravobřežní'. Geologická rešerše
    Křídové sedimenty v Českém ráji
    Lokalita Velký Osek - Veltruby
    Lom Střeleč. Geologická interpretace geofyzikálních měření
    Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica
    Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
    Nehvizdy (horninové prostředí, ekologická havárie)
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
    Střeleč - lom. Aktualizace strukturně geologické charakteristiky skaříšovského zlomu
    Střeleč - vrt V 800. Prováděcí projektová dokumentace
    Střeleč. Skaříšovský zlom
    Vrt BJ-23 Poděbrady
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-31 Vysoké Mýto
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-122 Brněnec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
    Žďárské vrchy
Author of Article
    A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
    Ammonites, biostratigraphy and bio-events of the Pecínov Member (Upper Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
    August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
    Belemnites of the Bohemian cretaceous basin in a global context
    Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context
    Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
    Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Controls on clastic sequence geometries in a shallow-marine, transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cretaceous
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    An inoceramid bivalve tentatively assigned to the group of Inoceramus pictus from the Upper Cenomanian of Egypt (Galala Formation, Wadi Qena, central eastern Desert)
    Interactio of hyperpycnal flows and marine currents on a coarse-grained delta front - insights from the Cretaceous of Bohemia
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
    Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi Velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
    Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
    Mesozoic stratigraphy of NW El Salvador (western margin of the Chortis block)
    Micrasterids (Echinoidea) in siliciclastic sediments of the Upper Turonian (Bohemian Cretaceous Basin): taxonomy, taphonomy, sedimentary environment, biostratigraphy
    Mid-Cretaceous paleodrainage of the Bohemian Massif: roles of tectonic inheritance and eustasy in formation and filling palaeovalley systems
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    Nannofossils across the Late Cenomanian to middle Coniacian interval, Běchary section, Bohemian Cretaceous Basin: state of the art
    Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
    Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
    New insight into Cenomanian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic), based on palynomorphs, foraminifers, calcareous nannofossils and macrofauna
    New palaeontological and biostratigraphical data on the Klement and Pálava Formations (Upper Cretaceous) in Austria (Waschberg-Ždánice Unit)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling
    Palaeogeography and Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) - An Overview
    Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin on the territory of the Czech Republic
    Taphocoenoses of the Cenomanian/Turonian boundary interval: the case study of Plaňany, Bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research, 25 (2004) 329-352] - Reply.
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Upohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Reply
    The Turonian-Coniacian boundary in marginal-marine clastics of NE Bohemia:high-resolution biostratigraphzy tied to stratigraphic architecture
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry' integrated stratigraphy and palaeoceanography of gateway to the Tethys
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry./Cretaceous Research 25 (2004) 329-352)- Replay