Record details

Name
    Čejchan, Otto
Author of Article
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu