Record details

Name
    Daler, Miloš
Author of Article
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Progresívní využití karbonátů jako plniv
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika