Record details

Name
    Dyk, Vladimír
Author of Article
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR