Record details

Name
    Dykast, Jaroslav, 1933-
Author of Article
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví