Record details

Name
    Franců, Juraj, 1957-
Author of Article
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    Kinetic model of smectite-to-illite evolution (SMILE) as a tool for thermal history analysis of sedimentary basins
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
    Organic matter associated with uranium mineralization in the Permian of the Choč nappe (The West Carpathians Mts.)
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Subsidence history and tectonic regime of the Bohemian Cretaceous Basin: a preliminary note
    Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie