Record details

Name
    Fundura, Ľubomír
Author of Article
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie