Record details

Name
    Gadas, Petr
Author of Article
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Geochemistry and petrogenesis of the normally zoned Sedmihoří Stock, Bohemian Massif: a case for nested emplacement of separately evolved granite magmas into shallow crust
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVES FROM GRANITOIDS OF THE BRNO MASSIF EXPOSED IN THE VICINITY OF BLANSKO
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Obsidian balls (marekanite) from Cerro Tijerina, central Nicaragua: petrographic investigations
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě