Record details

Name
    Gubač, Jozef
Author of Article
    O možnostiach fyzikálneho výkladu geochemických javov
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    On the character of distribution of chemical elements in nature
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia