Record details

Name
    Határ, Jozef
Author of Article
    Accesory minerals in metapelites of the Malé Karpaty Mts.
    Evolution of regional metamorphism of the Sophan uplift (the Great Caucasus)
    Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
    Kryštalinikum vo vrte Šariš-1
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
    Mo-W mineralizácia južne od Rochoviec
    The Muráň gneisses - the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians
    Olivines in the Western Carpathians basalts
    Petrogenesis and accesory Leptinite minerals of the Čierny Balog group (Kráľova Hoľa zone of the Veporide crystalline complex)
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Zircon from some granitoid rocks of the Velence and Mecsek mountains (Hungary)