Record details

Name
    Havíř, Josef
Author of Monograph
    Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
    Enhancements of seismic detection capabilities resulting from the bilateral cooperation of the NDCs of Austria and the Czech Republic
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
Author of Article
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
    Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywasckes, Drahanská Vrchovina Upland
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
    Geophysical images of the Western Eger rift earthquake swarm region: structural implications based on regional and high resolution data analysis.
    Hranická propast očima geologů
    Hranická propast očima geologů
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - Event recorded by broad-band stations operated by IPE
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - events recorded by broad-band stations operated by IPE
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy
    Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stress
    Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stresses
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Problem of Stress Analysis in the Nový Kostel Area (W Bohemia): Influence of Various Geometries of Active Faults
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
    Relative reactivation and kinematic potential analysis of some faults in the NE part of the Bohemian Massif
    Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005
    Stress Analyses in the Epicentral Area of Nový Kostel (Western Bohemia)
    Study of orientation of the principal paleostress axes in the vicinity of the Moravian Gateway - results of the first stage
    Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
    Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic)
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních