Record details

Name
    Hofman, Jindřich
Author of Article
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé