Record details

Name
    Jánošíková, Vladimíra
Author of Article
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů