Record details

Name
    Janoška, Martin
Author of Article
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Revize stavu minerálních vod v ČR
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Tectonic evolution of the Konice-Mladeč Belt: structural analysis and a facies disjunction
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)