Record details

Name
    Kabátník, Patrik
Author of Monograph
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
Author of Article
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)