Record details

Name
    Kabelková, Ivana, 1963-
Author of Article
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování