Record details

Name
    Kadlec, Jaroslav
Author of Monograph
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Excursion Guide
    Excursion Guide. Moravian Karst, Czech Republic
    geologická mapa 02-24 Nový Bor
    geologická mapa 14-34 Svitavy
    geologická mapa 24-41 Vyškov
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
    Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst, International Conference on Past Global Changes, Excursion Guide
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Jeskyně
    Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Paleomagnetické a magnetostratigrafické výzkumy vybraných hornin - Karlovy Vary. Závěrečná zpráva
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
    Program výzkumu Antarktidy
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-33 Benešov
    Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Author of Article
    Age and Development of the Demänova Cave System (The Nízke Tatry Mts.)
    Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Carlsbad Cavern versus Mammoth Cave
    Cenozoic history of the Moravian Karst (nothern segment):cave sediments and karst morphology
    Characterization of expandable clay minerals in Lake Baikal sediments by thermal dehydration and cation exchange
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Clastic cave deposits in Botovskaya cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
    Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
    Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    A Complex Study of the Holštejnská Cave Deposits (Moravian Karst, Czech Republic)
    A complex study of the Holštjnská cave deposit (Moravian Karst, Czech Republic)
    Cooling History of Tatric Crystaline Basement of Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians) Inferred from Apatite Fission Track and (U-Th)/He Analysis - Preliminary Results
    Dating methods and Stable isotope Climatic Record of Holocene Calcareous Tufa at Svatý jan pod Skalou, Bohemian karst (Czech Republic)
    Dating of Cave Deposits and Reconstruction of Karst Morphology of the Nízké Tatry Mts
    Dating of flood plain deposits in Straznicke Pomoravi area (Czech Republic)
    Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holçtejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
    Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
    Dating of the Holštejská Cave deposits and their role for reconstruction of Moravian Karst Cenozoic history (Czech Republic)
    Dating of the Holštejská Cave sediments (Moravian Karst)
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy
    Deposition and Destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Different magnetostratigraphic approaches: Lake Baikal sediments and the J/K boundary strata in the Tethyan reaim
    Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2
    Enviromentální záznam v sedimentech Vracovského jezera v Dolnomoravském úvalu
    Environmental record in detrital cave sediments in the Botovskaya and Dolganskaya Jama caves (Russian Federation)
    Environmental/Climatic Study on Clastic Sediments Deposited in Kulna Cave, Czech Republic During the Last Glacial and Interglacial
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Environmentální záznam v jeskynních sedimentech
    Environmentální záznam v sedimentech Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Frequency dependence of magnetic susceptibility of weakly magnetic sediments: implications for magnetic granulometry
    Frequency-dependent Susceptibility and Out-of-phase Susceptibility in Magnetic Granulometry of Rocks and Soils
    Genesis of Cave Systems of the Moravian Karst as a Funktion of the Jedovnice and Lažánky Valleys Development
    Geologická stavba a vývoj říční nivy Doubravy
    Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech Republic
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spiralka Cave, Czech Republic
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Holocene flood activity of the Morava River reconstructed based on enviromental magnetic data
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)?
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    In-phase and out-of-phase magnetic susceptibilities and time-dependent acquisition of isothermal remanent magnetization-tools for loess/paleosol magnetic granulometry assessment
    Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
    Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
    Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Jeskyně a vápencový kras
    Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu
    Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Klastické sedimenty v jeskyních
    Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Krápníky promlouvají o minulosti
    Kras západního Tauru
    Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě
    Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty na území listu 24-414 Vyškov
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP: Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    Late Glacial and Holocene climatic record in a stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic
    The Late Holocene climatic and anthropogenic record in flood-plain deposits of the Morava River (Czech Republic)
    Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
    A Late Pleistocene palaeoclimate record based on mineral magnetic properties of the entrance facies sediments of Kulna Cave, Czech Republic
    Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetic fabric and mineralogy of cave deposits in Botovskaya Cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
    Magnetic properties of floodplain deposits along the banks of the Morava River (Czech Republic)
    Magnetic record associated with tree ring density: Possible climate proxy
    Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni
    Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater
    Magnetostratigraphy and mineral magnetic properties of cave deposits preserved in cave systems located in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) - preliminary results
    Magnetostratigraphy of Cave Sediments: Application and Limits
    Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves in the Nízké Tatry Mts. and correlation with the Vah River terace system
    Mineral magnetic environmental record in clastic cave deposits
    Mineral magnetic properties of cave sediments from the Moravian Karst, Czech Republic: Records of environmental change
    Mineral magnetic properties of the Morava River floodplain deposits (Czech Republic)
    Mineral magnetic study of loess/paleosol sequence in Mokrá at Brno (Czech Republic)
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Moldavite aus dem westlichen und dem nůordlichen Teil Bůohmens/Vltavíny ze západní a severní části Čech
    Moldavite aus dem westlichen und nördlichen teil Böhmens
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    The Moravian Karst in time and space - 2) Cenozoic history
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    On detection of small changes in frequency-dependent magnetic susceptibility of weakly magnetic sediments: implications for magnetic granulometry
    Out-of-phase susceptibility and time-dependent acquisition of viscous magnetization: two intercorrelating magnetic proxies in magnetic granulometry of sediments and soils
    palaeomagnetic and palaeontological research in Raciska pecina Cave, SW Slovenia
    Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
    Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Paleoenvironmental reconstructions based on rocks magnetic proxies from Miocene lake deposits in the Sokolov Basin (NW Bohemia)
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments: Environmental changes in the last 160 ky
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu
    Paleomagnetic and palaeontological research in Račiška pečina cave, SW Slovenia
    Paleomagnetic and rock magnetic records from the Baikal Lake sediments
    Paleomagnetic record from lake Baikal sediments: Geomagnetic reversals excursion and relative paleointensity data
    The paleomagnetic study of the fine sediments of the Baradla Cave (Hungary)
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Preliminary Report on Palaeomagnetic Research on Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    The presence of glass microspheres with lechatelierite in sedimentary layers dating to 12,900 yeares ago
    Principles of magnetostratigraphy of cave sediments and application in karstology
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace
    Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Sedimentary archives opened in the Holštejnsá Cave, Moravian Karst (Czech Republic)
    Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Speleotémy a jeskynní minerály
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Stratigrafie čtvrtohor
    Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium
    Summary of papers by Czech participants at the XVIIIth INQUA Congress in Bern
    Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu
    Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu
    Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Vznik holocenních suťových brekcí ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Editor of Monograph
    Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
Other author
Article
   Koráli ukazují kolísání oceánů