Record details

Name
    Kadlec, Jiří
Author of Article
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K problematice oceňování těžebního podniku
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki