Record details

Name
    Kalicki, T.
Author of Article
    Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
Editor of Monograph
    Geoarchaeology of river valleys : abstract book and field guide
    Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii