Record details

Name
    Kalina, Jaroslav
Author of Article
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB