Record details

Name
    Karkoška, František
Author of Article
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR