Record details

Name
    Kodeš, Vít
Author of Monograph
    Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
Author of Article
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring