Record details

Name
    Kovalová, Marie
Author of Article
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
    Uranium mineralization in silicified Upper Proterozoic biogenic rocks