Record details

Name
    Kovanda, Jiří, 1935-
Author of Article
    Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens
    Zur Bildungsdynamic und Faciesdifferenzierug terrestrischer Quartärablagerungen in extraglazialen Gebieten
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Druhé "chronologické paradoxon" v kruhovém lomu u Srbska
    Early Pleistocene continental sediments west of Prague
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Postglaciál u Kobeřic na severní Moravě
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.