Record details

Name
    Kubíček, Petr
Author of Article
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Dvoukanálový rozptylový gama popeloměr
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Geomorphological analysis of the region of the middle part of the Rokytná River Valley and its surroundings
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů