Record details

Name
    Kubišta, Miroslav
Author of Article
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu