Record details

Name
    Landa, I.
Author of Monograph
    Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007