Record details

Name
    Landa, Ivan, 1945-
Author of Article
    Bahenní sopky v Ázerbajdžánu
    Detection of agricultural pollution by geoelectrical methods
    Hydrogeologická prozkoumanost ČSSR
    The importance of geophysical methods for protecting groundwaters from agricultural pollution
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Řízení jakosti podzemních vod
    Signifo de la rezistivmetrio de l'observaj hydrogeologikaj borsondoj
    Základní principy projektovámí optimálního hydrologického průzkumu