Record details

Name
    Lang, Veleslav
Author of Article
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
    Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)