Record details

Name
    Losos, Zdeněk
Author of Monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
Author of Article
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Chlorites of banded magnetite ores from Desná group (silesikum, Czech Republic)
    Crystallinity and carbon isotopic composition of graphites from graphite deposits in the Silesicum (Czech Republic)
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Hydrogen traces in genetically different cassiterites
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Infrared spectroscopy and mineralogy of manganese-phosphate crusts in the Hodušín-Božetice at Milevsko region in the Czech Republic
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Křišťály z žulovského masívu
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodusin - Bozetice at Milevsko
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
    Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Mineralogy and geochemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    OH defects in cassiterite
    Ore mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Rejholtice - Mnišské jámy
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    The Significance of Chlorites as a genetic Indicator in Ore Deposits Exemplified by the Magnetite Ores from the Desná Group (Silesicum, Czech Republic)
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Tourmaline in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republik)
    Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)
    Traces of structural H2O molekules in baryte
    Traces of structural H2O molekules in baryte
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Water traces and chemistry of cassiterites
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)