Record details

Name
    Matoušek, Václav, 1963-
Author of Article
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    Extrémní povodně v době mrazů
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe
    Vznik ledových povodní