Record details

Name
    Medved', Milan
Author of Article
    Determination of gold in geological materials by atomic spectroscopy methods after enrichment on ion exchangers
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij