Record details

Name
    Melicherčíková, Věra
Author of Article
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě