Record details

Name
    Melín, Martin
Author of Article
    Geochemical and petrologic investigation of the Blanice or thogneiss body
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)